English Vietnamese
Hotline : 0901.122.122
Sản Phẩm > Điện tử > Driver and controller

Mạch cầu H BTS7960
Mạch cầu H BTS7960
Cập nhật: 25/03/2019
Board cầu H BTS7960 dùng IC kích Fet chuyên dụng, cho Fet luôn dẫn tốt nhất, tránh hiện tượng trùng dẫn, giúp công suất và hiệu nă...
Số lượng Đơn giá
Còn lại :0

BOARD H-BRIDGE HI216
BOARD H-BRIDGE HI216
Cập nhật: 03/12/2016
Board cầu H HI216 dùng IC kích Fet chuyên dụng, cho Fet luôn dẫn tốt nhất, tránh hiện tượng trùng dẫn, giúp công suất và hiệu năng...
Số lượng Đơn giá
1 420.000 VND
5 410.000 VND
10 400.000 VND
Còn lại :-10

Step Driver DM556 2 Phase Digital Stepper Drive; Max 50 VDC / 5.6A
Step Driver DM556 2 Phase Digital Stepper Drive; Max 50 VDC / 5.6A
Cập nhật: 15/10/2013
The DM556 is a versatility fully digital stepping drive based on a DSP with advanced control algorithm. It brings a unique level o...
Số lượng Đơn giá
1 2.750.000 VND
5 2.650.000 VND
10 2.600.000 VND
Còn lại :1

Step Driver DM422C 2 Phase Digital Stepper Drive; Max 40 VDC / 2.2A
Step Driver DM422C 2 Phase Digital Stepper Drive; Max 40 VDC / 2.2A
Cập nhật: 15/10/2013
The DM422C is a versatility fully digital stepping drive based on a DSP with advanced control algorithm. It brings a unique level ...
Số lượng Đơn giá
1 1.450.000 VND
5 1.380.000 VND
10 1.200.000 VND
Còn lại :4

PID Driver for DC motor
PID Driver for DC motor
Cập nhật: 04/12/2012
Input 15VDC to 40VDC , 20A , using good for motor 24V 5W to 250W, encoder from 13ppr up to 2000ppr .
Số lượng Đơn giá
1 550.000 VND
10 530.000 VND
Còn lại :-5

Driver DCS810
Driver DCS810
Cập nhật: 21/11/2012
18-80VDC, 0-20A, 20-400W. Based on DSP control technology and high smooth servo control algorithm. Parameter visible tuning ...
Số lượng Đơn giá
1 3.100.000 VND
5 3.000.000 VND
10 2.950.000 VND
Còn lại :10+

Driver DCS303
Driver DCS303
Cập nhật: 21/11/2012
Input Voltage: 18-30VDC Output Current: 3 A (Cont.), 15A(Peak), Power range: 5-90W. Based on DSP control technology and high...
Số lượng Đơn giá
1 2.400.000 VND
5 2.320.000 VND
10 2.280.000 VND
Còn lại :9