English Vietnamese
Hotline : 0901.122.122
Sản Phẩm > Năng Lượng mặt trời

Đèn năng lượng mặt trời sân vườn ngọn đuốc
Đèn năng lượng mặt trời sân vườn ngọn đuốc
Cập nhật: 23/10/2019
Đèn năng lượng mặt trời sân vườn ngon đuốc. Tự động bật khi trời tối, có 3 chế độ sáng ( cháy sáng giống đốm lửa, sáng chớp chậm v...
Số lượng Đơn giá
1 320.000 VND
Còn lại :10+

Đèn năng lượng mặt trời 16 LED sân vườn
Đèn năng lượng mặt trời 16 LED sân vườn
Cập nhật: 23/10/2019
Đèn đặt để lối đi trong sân vườn, tự động bật khi trời tối. Có khả năng chống nước.
Số lượng Đơn giá
1 165.000 VND
Còn lại :10+

Đèn năng lượng mặt trời 34 LED
Đèn năng lượng mặt trời 34 LED
Cập nhật: 23/10/2019
Đèn 34 bóng LED năng lượng mặt trời siêu sáng, góc chiếu rộng, có 3 chế độ sáng. Tự động bật khi trời tối. Đèn treo ngoài hiên, dù...
Số lượng Đơn giá
1 305.000 VND
Còn lại :10+

Đèn năng lượng mặt trời 20 LED
Đèn năng lượng mặt trời 20 LED
Cập nhật: 23/10/2019
Đèn 20 led năng lượng mặt trời. Tự động bật sáng khi trời tối và khi có người qua lại.
Số lượng Đơn giá
1 75.000 VND
Còn lại :10+

Inverter Growatt 15000TL3-S công suất 15kw 3 pha
Inverter Growatt 15000TL3-S công suất 15kw 3 pha
Cập nhật: 16/09/2019
Growatt cung cấp đầy đủ các bộ hòa lưới năng lượng mặt trời từ 1KW đến 1.26MW, hòa lưới 1 pha và 3 pha cho hộ gia đình, doanh nghi...
Số lượng Đơn giá
1 26.000.000 VND
Còn lại :1

Inverter Growatt 12000TL3-S công suất 12kw 3 pha
Inverter Growatt 12000TL3-S công suất 12kw 3 pha
Cập nhật: 16/09/2019
Growatt cung cấp đầy đủ các bộ hòa lưới năng lượng mặt trời từ 1KW đến 1.26MW, hòa lưới 1 pha và 3 pha cho hộ gia đình, doanh nghi...
Số lượng Đơn giá
1 24.500.000 VND
Còn lại :2

Inverter Growatt 10000TL3-S công suất 10kw 3 pha
Inverter Growatt 10000TL3-S công suất 10kw 3 pha
Cập nhật: 16/09/2019
Growatt cung cấp đầy đủ các bộ hòa lưới năng lượng mặt trời từ 1KW đến 1.26MW, hòa lưới 1 pha và 3 pha cho hộ gia đình, doanh nghi...
Số lượng Đơn giá
1 24.000.000 VND
Còn lại :2

Inverter Growatt 8000TL3-S công suất 8kw 3 pha
Inverter Growatt 8000TL3-S công suất 8kw 3 pha
Cập nhật: 16/09/2019
Growatt cung cấp đầy đủ các bộ hòa lưới năng lượng mặt trời từ 1KW đến 1.26MW, hòa lưới 1 pha và 3 pha cho hộ gia đình, doanh nghi...
Số lượng Đơn giá
1 23.000.000 VND
Còn lại :2

Inverter Growatt 6000TL3-S công suất 6kw 3 pha
Inverter Growatt 6000TL3-S công suất 6kw 3 pha
Cập nhật: 16/09/2019
Growatt cung cấp đầy đủ các bộ hòa lưới năng lượng mặt trời từ 1KW đến 1.26MW, hòa lưới 1 pha và 3 pha cho hộ gia đình, doanh nghi...
Số lượng Đơn giá
1 22.500.000 VND
Còn lại :2

Inverter Growatt 5000TL3-S công suất 5kw 3 pha
Inverter Growatt 5000TL3-S công suất 5kw 3 pha
Cập nhật: 16/09/2019
Growatt cung cấp đầy đủ các bộ hòa lưới năng lượng mặt trời từ 1KW đến 1.26MW, hòa lưới 1 pha và 3 pha cho hộ gia đình, doanh nghi...
Số lượng Đơn giá
1 22.000.000 VND
Còn lại :1
Kết quả hiển thị từ 1 tới 10 (trên 20 mục)
 |<  < 1 - 2  >  >|