English Vietnamese
Hotline : 0901.122.122
Sản Phẩm > Điện > Các loại công tắc

Công tắc thủy ngân
Công tắc thủy ngân
Cập nhật: 13/11/2012
Công tắc thủy ngân này có thể dùng để xác định trạng thái đứng thẳng hay nằm nghiên của vật chủ thể .
Số lượng Đơn giá
1 7.000 VND
10 6.000 VND
Còn lại :10+