English Vietnamese
Hotline : 0901.122.122
Sản Phẩm > Cơ khí > Dây curoa polyurethane ( PU )

Dây curoa polyurethane ( PU ) tròn nhám 15mm
Dây curoa polyurethane ( PU ) tròn nhám 15mm
Cập nhật: 28/11/2015
Làm từ chất liệu Polyurethane, màu xanh , rất dẻo , dai và chống mài mòn tốt . Cách kết nối đơn giản , mối nối chắc và bền
Số lượng Đơn giá
1 75.000 VND
30 72.000 VND
Còn lại :10+

Dây curoa polyurethane ( PU ) tròn nhám 12mm
Dây curoa polyurethane ( PU ) tròn nhám 12mm
Cập nhật: 29/05/2013
Làm từ chất liệu Polyurethane, màu xanh , rất dẻo , dai và chống mài mòn tốt . Cách kết nối đơn giản , mối nối chắc và bền
Số lượng Đơn giá
1 65.000 VND
30 62.000 VND
Còn lại :10+

Dây curoa polyurethane ( PU ) tròn nhám 10mm
Dây curoa polyurethane ( PU ) tròn nhám 10mm
Cập nhật: 29/05/2013
Làm từ chất liệu Polyurethane, màu xanh , rất dẻo , dai và chống mài mòn tốt . Cách kết nối đơn giản , mối nối chắc và bền
Số lượng Đơn giá
1 45.000 VND
25 43.000 VND
50 40.000 VND
Còn lại :10+

Dây curoa polyurethane ( PU ) tròn nhám 8mm
Dây curoa polyurethane ( PU ) tròn nhám 8mm
Cập nhật: 29/05/2013
Làm từ chất liệu Polyurethane, màu xanh , rất dẻo , dai và chống mài mòn tốt . Cách kết nối đơn giản , mối nối chắc và bền
Số lượng Đơn giá
1 35.000 VND
50 33.000 VND
100 30.000 VND
Còn lại :10+

Dây curoa polyurethane ( PU ) tròn nhám 6mm
Dây curoa polyurethane ( PU ) tròn nhám 6mm
Cập nhật: 29/05/2013
Làm từ chất liệu Polyurethane, màu xanh , rất dẻo , dai và chống mài mòn tốt . Cách kết nối đơn giản , mối nối chắc và bền
Số lượng Đơn giá
1 25.000 VND
100 23.000 VND
200 20.000 VND
Còn lại :10+

Dây curoa polyurethane ( PU ) tròn nhám 5mm
Dây curoa polyurethane ( PU ) tròn nhám 5mm
Cập nhật: 29/05/2013
Làm từ chất liệu Polyurethane, màu xanh , rất dẻo , dai và chống mài mòn tốt . Cách kết nối đơn giản , mối nối chắc và bền
Số lượng Đơn giá
1 18.000 VND
100 16.000 VND
200 15.000 VND
Còn lại :10+

Dây curoa polyurethane ( PU ) tròn nhám 4mm
Dây curoa polyurethane ( PU ) tròn nhám 4mm
Cập nhật: 29/05/2013
Làm từ chất liệu Polyurethane, màu xanh , rất dẻo , dai và chống mài mòn tốt . Cách kết nối đơn giản , mối nối chắc và bền
Số lượng Đơn giá
1 12.000 VND
100 10.000 VND
200 9.000 VND
Còn lại :10+

Dây curoa polyurethane ( PU ) tròn nhám 3mm
Dây curoa polyurethane ( PU ) tròn nhám 3mm
Cập nhật: 29/05/2013
Làm từ chất liệu Polyurethane, màu xanh , rất dẻo , dai và chống mài mòn tốt . Cách kết nối đơn giản , mối nối chắc và bền
Số lượng Đơn giá
1 10.000 VND
100 8.000 VND
400 7.000 VND
Còn lại :10+