English Vietnamese
Hotline : 0901.122.122
Sản Phẩm > Cơ khí > Động cơ > Động cơ bước ( Step motors )

39HS02 - 0.22 N.m (31 Oz-In) 2 Phase NEMA 16 Stepper Moto
39HS02 - 0.22 N.m (31 Oz-In) 2 Phase NEMA 16 Stepper Moto
Cập nhật: 20/11/2013
2 phase 1.8° stepping angle NEMA 16 Holding toque of 0.22 N*m (31.2 oz-in) High precision Smooth movement Low motor heating ...
Số lượng Đơn giá
1 750.000 VND
5 730.000 VND
10 700.000 VND
Còn lại :2

35HS01 - 2-Phase NEMA 14 Stepper Motors
35HS01 - 2-Phase NEMA 14 Stepper Motors
Cập nhật: 17/01/2014
2 phase 1.8° stepping angle NEMA 14 Holding toque 0.07 N*m (9.9 oz-in) High precision Smooth movement Low motor he...
Số lượng Đơn giá
1 700.000 VND
10 650.000 VND
Còn lại :0