English Vietnamese
Hotline : 0901.122.122
Sản Phẩm > Sân thi đấu Robocon và Phụ kiện > Phụ kiện sân thi đấu Robocon 2019

Shagai-Robocon 2019
Shagai-Robocon 2019
Cập nhật: 10/10/2018
The traditional game of the Mongolians - ankle bones of animals, especially sheep. In this game MR1 throws Shagai to score m...
Số lượng Đơn giá
1 150.000 VND
10 120.000 VND
Còn lại :10+