English Vietnamese
Hotline : 0901.122.122
Sản Phẩm > Sân thi đấu Robocon và Phụ kiện > Thi công sân thi đấu Robocon

Sân thi đấu Robocon 2019
Sân thi đấu Robocon 2019
Cập nhật: 10/10/2018
Roboconshop.com là đơn vị đồng hành cùng cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam với tư cách là đơn vị tài trợ 4 sân thi đấu vòng loại kh...
Số lượng Đơn giá
Còn lại :0

Sân thi đấu Robocon 2018
Sân thi đấu Robocon 2018
Cập nhật: 28/08/2017
Roboconshop.com là đơn vị đồng hành cùng cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam với tư cách là đơn vị tài trợ 4 sân thi đấu vòng loại kh...
Số lượng Đơn giá
Còn lại :0

Sân thi đấu Robocon 2017
Sân thi đấu Robocon 2017
Cập nhật: 28/08/2017
Roboconshop.com là đơn vị đồng hành cùng cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam với tư cách là đơn vị tài trợ 4 sân thi đấu vòng loại kh...
Số lượng Đơn giá
Còn lại :0

Sân thi đấu Robocon 2016
Sân thi đấu Robocon 2016
Cập nhật: 22/12/2015
Roboconshop.com là đơn vị đồng hành cùng cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam với tư cách là đơn vị tài trợ 4 sân thi đấu vòng loại k...
Số lượng Đơn giá
Còn lại :0

Sân thi đấu Robocon 2015
Sân thi đấu Robocon 2015
Cập nhật: 24/03/2015
Roboconshop.com là đơn vị đồng hành cùng cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam với tư cách là đơn vị tài trợ 4 sân thi đấu vòng loại kh...
Số lượng Đơn giá
Còn lại :0

Sân thi đấu Robocon 2014
Sân thi đấu Robocon 2014
Cập nhật: 17/10/2013
Roboconshop.com là đơn vị đồng hành cùng cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam với tư cách là đơn vị tài trợ 4 sân thi đấu vòng loại kh...
Số lượng Đơn giá
Còn lại :0

Sân thi đấu Robocon 2013
Sân thi đấu Robocon 2013
Cập nhật: 27/10/2012
Chúng tôi nhận thi công các sân thi đấu Robocon hàng năm theo tiêu chuẩn ABU cho tất cả các trường có nhu cầu .
Số lượng Đơn giá
Còn lại :0